O akcji

Co to jest Ostry Dyur Literacki?

Ostry dyur literacki to ju sprawdzona podczas Festiwalu Literatury dla Dzieci oraz  w czasie Targw Ksiki w Katowicach, akcja promujca czytelnictwo w zaskakujcej happeningowej formie utrzymujcej balans pomidzy zabaw a autorytetem eksperta. Skierowana gwnie do dzieci do 12 r. . i rodzicw. W scenografii i konwencji gabinetu lekarskiego merytoryczni specjalici literatury dla dzieci w kitlach lekarskich rekomenduj wartociowe ksiki indywidualnie dobrane do wieku i preferencji oraz dotychczasowych dowiadcze czytelniczych ze szczeglnym uwzgldnieniem wartociowych nowoci.
Tytuy ksiek i ich dawkowanie przepisywane s na receptach. Akcja ma za zadanie uzdrowi tych, ktrym wydaje si, e czytanie jest nudne i zarekomendowa kolejne wartociowe tytuy dzieciom, ktre od ksiek nie stroni. 

 

 

Tym razem Ostry Dyur Literacki odwiedzi wybrane krakowskie ksigarnie, przypominajc, e ksigarnia to nie tylko magazyn towaru, to miejsce spotka, rozmw, dziaa wok ksiki wanie. 

 

Kada przeczytana z zainteresowaniem ksika jest inwestycj w czytelniczy potencja dziecka. Za kadym razem, gdy mody czowiek siga po nudn, bezwartociow pozycj narasta jego bunt przeciwko literaturze w szerokim tego sowa rozumieniu. Dlatego tak wane jest, by wskazywa wartociowe literacko i graficznie publikacje, wyrabiajc w ten sposb, w modych odbiorcach, dobre nawyki. Bardzo istotne jest, by podsuwa dziecku ksik, ktra je zainteresuje, a jednoczenie bdzie osadzona w przestrzeni postrzegania przez nie wiata. Rodzice czsto nie maj czasu i odpowiedniego przygotowania, by podj odpowiedzialn decyzj w tym kierunku. 

Napisz co mylisz o akcji:
© Fundacja Czas Dzieci 2021