O akcji

Co to jest Ostry Dyur Literacki?

Ostry dyur literacki to ju sprawdzona podczas Festiwalu Literatury dla Dzieci oraz  w czasie Targw Ksiki w Katowicach, akcja promujca czytelnictwo w zaskakujcej happeningowej formie utrzymujcej balans pomidzy zabaw a autorytetem eksperta. Skierowana gwnie do dzieci do 12 r. . i rodzicw. W scenografii i konwencji gabinetu lekarskiego merytoryczni specjalici literatury dla dzieci w kitlach lekarskich rekomenduj wartociowe ksiki indywidualnie dobrane do wieku i preferencji oraz dotychczasowych dowiadcze czytelniczych ze szczeglnym uwzgldnieniem wartociowych nowoci.
Tytuy ksiek i ich dawkowanie przepisywane s na receptach. Akcja ma za zadanie uzdrowi tych, ktrym wydaje si, e czytanie jest nudne i zarekomendowa kolejne wartociowe tytuy dzieciom, ktre od ksiek nie stroni. 

 

 

Tym razem Ostry Dyur Literacki odwiedzi wybrane krakowskie ksigarnie, przypominajc, e ksigarnia to nie tylko magazyn towaru, to miejsce spotka, rozmw, dziaa wok ksiki wanie. 

 

Kada przeczytana z zainteresowaniem ksika jest inwestycj w czytelniczy potencja dziecka. Za kadym razem, gdy mody czowiek siga po nudn, bezwartociow pozycj narasta jego bunt przeciwko literaturze w szerokim tego sowa rozumieniu. Dlatego tak wane jest, by wskazywa wartociowe literacko i graficznie publikacje, wyrabiajc w ten sposb, w modych odbiorcach, dobre nawyki. Bardzo istotne jest, by podsuwa dziecku ksik, ktra je zainteresuje, a jednoczenie bdzie osadzona w przestrzeni postrzegania przez nie wiata. Rodzice czsto nie maj czasu i odpowiedniego przygotowania, by podj odpowiedzialn decyzj w tym kierunku. 

Krakw, fot. Dawid PrzdaGdask, fot. Bartosz BakaWarszawa, fot. Anna Szymaska
Warszawa, fot. Anna SzymaskaWarszawa, fot. Anna SzymaskaWarszawa, fot. Anna Szymaska
Warszawa, fot. Anna SzymaskaWrocaw, fot. Anna SzymaskaWarszawa, fot. Anna Szymaska
Warszawa, fot. Anna SzymaskaWarszawa, fot. Anna SzymaskaWarszawa, fot. Anna Szymaska
Warszawa, fot. Anna SzymaskaWarszawa, fot. Anna SzymaskaWarszawa, fot. Anna Szymaska
Warszawa, fot. Anna Szymaska
Napisz co mylisz o akcji:
© Fundacja Czas Dzieci 2019